07 mei 2009

De mysteriën van Jezus in ons Leven

Het boek De mysteriën van Jezus in ons leven is een verzameling van essays met een vocabularium dat er een boek van maakt. Het werd tijdens zijn leven in 1952 uitgegeven, en na zijn dood kwam er een aanzienlijk uitgebreide editie in 1964, die vooralsnog nog steeds als herdruk beschikbaar is, bij uitgeverij Synthese te Rotterdam. Voorin het boek staat een toewijding:
Dit boek is geen structureel geheel.
Het heeft geen ander doel dan als een aantal voetafdrukken in de onbegaanbaarheid van Niemandsland de kuddegeest-ontstijgende een steun, een troost en een geruststelling te zijn. Wanneer het hier en daar een eenzame Trekker door de onafzienbare Woestijn mag vergezellen in zijn zwaarste uren, dan heeft dit werk van een, die ruggelings moest keren naar het Licht, zijn opdracht al vervuld.
Daaraan valt eigenlijk niets toe te voegen. Wat zul je dan nog? Kaiser getuigd van authentieke ervaring, en daar valt verder niet aan te tornen. Zodra men die authenticiteit bij hem herkend, valt er weinig meer te argumenteren. Kaiser deelt met ons de weerslag van een fenomenaal proces van integratie dat hij zelf mocht doorleven, en waarin hij de symboliek van vele tradities die hij in zijn leven bestuudeerd had begon te begrijpen op een nieuwe wijze waardoor de inhoud bespreekbaar wordt. Zijn gave voor de taal is onmiskenbaar, echter zijn stijl lijkt bijna 19e eeuws, en zijn eruditie in de geesteswetenschappen, taalwetenschap, en pscychologie kan door weinigen geëvenaard worden, maar zijn eigen innerlijke ervaring is steeds het doorslaggevende element, dat zijn werk verheft boven het niveau van de veelvoorkomende would-be spirituele speculaties die allemaal in mentale voorstellingen verzanden, terwijl wat Kaiser zegt onvermijdelijk in innerlijke ervaring gegrondvest is, en in die zin onaantastbaar.
Kaiser is zeker een schrijver waar je even "in" moet komen, en afhankelijk van wanneer je daar mee begint, zou je dat een aardige tijd kunnen kosten. Mijn ervaring is recentelijk dat mensen die de Cursus bestudeerd hebben zijn benadering vrij snel begrijpen, en velen die ik ken vinden, net als ik, zijn materiaal uiterst behulpzaam. Deze bundel bevat een collectie van 23 essays alsook meer dan 20 bladzijden van woordverklaringen, en tezamen is het een overzicht van alles van de chakras, tot de symbloliek van vele oud-testamentische verhalen, alsook vele mythische tradities uit de Christelijke cultuur, zoals de Rozekruisers, en astreologische tradities en vele mythen. Zeer de moeite waard zijn ook zijn besprekingen van Engelen ervaringen, iets wat door velen zeer misduid wordt, maar wat in feite behelst het aanvaarden van aspecten van onze relatie tot God, die waarlijk zeer intensief kunnen zijn, en de karakterisatie als "Engelen" is nuttig in het herkennen van variaties van die ervaringen. En zoals overal, naarmate men zich erin verdiept, wordt het steeds weer en steeds meer duidelijk dat hij niet alleen een doordringend inzicht heeft, en een intellectuele rijkwijdte die uiterst zeldzaam is, maar dat werkelijk alles hierin doorspekt is van een diepe integratie die uit ervaring van de eerste hand geboren is, en die het hele boek een kwaliteit geeft van totale onomstotelijke integriteit en waarheid.
Zo is het dan inderdaad heel merkbaar dat Kaiser zelf bij het doorvorsen en integreren van al deze beeldentaal die hem zo behulpzaam is geweest in zijn eigen spirituele gang, dat hij inderdaad zijn voetstappen zo welbewust nam, dat hij uiterst herkenbare beschrijvingen achterlaat die het materiaal steeds weer tot leven roepen voor hen die Kaiser op het zelfde pad volgen.
In de astrologie vindt Kaiser een wijze van wereld beschouwing die een parallel biedt voor de moderne opvattingen omtrent de holografische aard van onze werkelijkheid, en de kosmische structuur is voor hem het prisma waarin het witte licht van de eeuwigheid uiteenvalt in het veelkleurig licht van onze ervaringen op aarde. En ook hier is het duidelijk dat dit bij hem geen intellectueel tijdverdrijf is, maar een diep doorvoelde werkelijkheid, die hij beter doorzag dan de meest briljante astrologen die ik ooit mocht ontmoeten, en dat waren er nog wel een paar. Zijn bespreking van deze symboliek maakt het zeer toegankelijk en opent de deur om schouwend in eigen leven deze archetypische trekken en oerthema's met meer en meer helderheid te herkennen.
Deze bundel is een uitstekende introductie in Kaiser's schrijfstijl, en geeft een goed inzicht in zijn reikwijdte. Zijn eruditie in het opzicht van vele spirituele tradities en de taal van mythen en symbolen is extraordinair. Hoewel hij ons ontzien heeft middels zijn woordverklaring aan het einde blijft het toch zo, dat hij vaak op dingen zinspeelt, die hij maar aanneemt dat de lezer kent, en die de algemene literaire voetganger van vandaag de dag zouden kunnen ontgaan. Naar verhoop zal ik via deze site daar op den duur wat steun bij kunnen bieden. Eén aspect dat wel opheldering behoeft is zijn gebruik van de term Logion. Bij Kaiser is dit woord altijd gebruikt om aan te duiden dat het dan volgende materiaal als een doorgeving via Juffrouw Hofmans (meestal) kwam of in één geval dat mij bekend is via Frits Willem Bonk. Kortom Kaiser beschouwde dus dat de doorgevingen van MH van Jezus kwamen, net zoals bij Helen. De ervaring van MH was niet al te verschillend van Helen, zij moest dan gewoon "even luisteren," om de Stem weer op te vangen, en gaf dan door wat er gezegd werd. Enkele van de artikelen zijn dus de weerslag van een zeer nauwe samenwerking tussen JWK en MH.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten